LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Avtal skrivs. Men vad händer sen?

Vi stöttar er inom offentlig sektor att få er avtalsförvaltning och -uppföljning att fungera långsiktigt. Det kan vi göra genom rådgivning, analys, projektledning med mera. Vi gör detta tillsammans med er och ni bestämmer omfattningen. De olika momenten/delarna inom avtalsförvaltningen är ingen "raketforskning" och ni skulle kunna klara av det själva men ibland kan man behöva stöd, extra resurser, bollplank, "andra ögon" etc. Vårt grundläggande mål är att ni ska klara av detta självständigt.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Förstudie

Förstudie med analys av nuläge för att ge en bild över situationen i din organisation.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna och göra förbättringar.

Projekt-ledning

Projektledning för att säkerställa att resultaten uppnås och att det fungerar långsiktigt.

Utbildning

Utbildning inom organisationen för beställare, avtalsansvariga och avtalsägare.

Vill du komma upp ur sanden, ring oss:  08-400 123 30